ÁSZF

Általános szerződési feltételek 

A jelen ÁSZF tartalmazza a PRIMUS (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:  
 
 

A Webáruház címe: 

www.alfaprimus.com és www.primustermekek.webnode.hu 

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai: 

Cégnév: Gyöngy'97 Betéti Társaság 
Székhely címe: 8315 Gyenesdiás Hunyadi János utca 1. 
Cégjegyzékszám: 20-06034249 
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: 27690415-2-20 

Bankszámlaszám :  
 
 

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai: 

Cím: 8315 Gyenesdiás Kossuth Lajos utca 85. 
Telefon: 0683516010 (normál díjszabású) 
E-mail: szentilonapatika@gmail.hu 

 Nyitva tartása: Hétfő-Péntek: 8:00-18:00 

                             Szombat: 8:00-13:00 

                             Vasárnap: ZÁRVA 
 

Az általános szerződési feltételek elfogadása 

1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit a webárúház használatával ELFOGAD. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között. 
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.  
 
 

A megrendelés lépései: 

1. A megrendelés összeállítása 
2. A kosár jóváhagyása/módosítása (pl: darabszám) 
3. Regisztráció/Bejelentkezés 
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja 
5. A megrendelés elküldése 
6. A megrendelés visszaigazolása 
 
 

Az adásvételi szerződés létrejötte: 

1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)  
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.  
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.  
 
 

A termék lényeges tulajdonságai 

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.  
 
 

Árak 

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát azonban a házhoz szállítás díját NEM tartalmazzák,  
 
 

Kiszállítás, személyes átvétel 

1. A szállítási határidők az ügyfélszolgálati elérhetőségeinken érhetőek el. Nagyobb mennyiségű rendelés esetén (50-60 db ajakír, stb.) a szállítási határidő akár 1 hét is lehet. 

 2. A termék(ek) kiszállításának időpontjáról a futárszolgálat honlapján tájékozódhat. A szolgáltató a sikeres csomagfeladás után a Vásárlónak e-mail üzenetben küld egy linket, mely a csomag nyomonkövethetőségét teszi lehetővé. 

3. Webáruházunkban a következő szállítási módok érhetőek el: 

  •       Személyes átvétel ( Szent Ilona Gyógyszertár: 

                                                        Cím: 8315 Gyenesdiás Kossuth Lajos utca 85. 

                                                         Elérhetőségek: lsd. Ügyfélszolgálat 

                                                        Továbbá, Vaszary Gyógyszertár 

                                                                          Cím: 8360 Keszthely Vaszary Kolos utca 6/b. 

                                                                          Nyitva tartás: H-P 7:30-18:30; Sz: 8:00-13:00; V: ZÁRVA 

                                                                          Elérhetőségek: 0683510120, vaszarypatika@gmail.hu 

 
4. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni és értesíteni a szolgáltatót az ügyfélszolgálat elérhetőségein. 
 
 

Lehetséges fizetési módok 

  1. Kisszállításkor a futárnak készpénzben (utánvét) 

  1. Banki átutalás (előre utalás) 

  1. Személyes átvétel esetén készpénzzel vagy bankkártyával. 
    ... 
     
     

Elállási jog 

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez 

Elállási/Felmondási mintatájékoztató 

Elállási/Felmondási jog 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. 

Az elállási/felmondási határidő az „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.” 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Gyöngy'97 Bt. 8315 Gyenesdiás Kossuth Lajos utca 85. Telefon: 0683516010 E-mail: szentilonapatika@gmail.hu. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. 

Az elállás/felmondás joghatásai 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. „A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.” 

„Ön köteles számunkra  a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.” 

„A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.” 

„Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.” 

 

Elállási nyilatkozatminta 

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

Címzett:3 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:4 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:5 

A fogyasztó(k) neve: 

A fogyasztó(k) címe: 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt 

 

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja 

1. Személyes bejelentés 
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgálta 
tó Ügyfélszolgálatánál (8315 Gyenesdiás Kossuth Lajos utca 85.) Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti: 
- a vásárló nevét, címét,  
- a termék megnevezését, vételárát,  
- a vásárlás időpontját,  
- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,  
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,  
- a kifogás rendezésének módját.  
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.  
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.  
 
2. Írásban történő bejelentés 
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe ).  
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: - a vásárló nevét, címét,  
- a termék megnevezését, vételárát,  
- a vásárlás időpontját,  
- a hiba bejelentésének időpontját, 
- a hiba leírását, 
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.